Thứ ba, 19/01/2021 - 17:59|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • mOFFICE_Hướng dẫn sử dụng phần mềm văn phòng điện tử mOFFICE./.
  | Phòng GD & ĐT Huyện Sơn Hà | 361 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Portal_Hướng dẫn sử dụng, quản trị hệ thống Website./.
  | Phòng GD & ĐT Huyện Sơn Hà | 427 lượt tải | 9 file đính kèm
 • Danh sách Tài khoản Portal của các trường Phòng giáo dục Sơn Hà./
  | Phòng GD & ĐT Huyện Sơn Hà | 461 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài download demo 01
  | Admin | 346 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nội dung tóm tắt mô tả về tập tin download