Thứ tư, 20/01/2021 - 11:19|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM

Thông báo kết quả kiểm tra công nhận đạt chuẩn Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2015 tại các xã, thị trấn trong huyện tại thời điểm tháng 5 năm 2015

Ngày ban hành:
01/01/1970
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công nhận đạt chuẩn Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em năm tuổi năm 2015 tại các xã, thị trấn trong huyện

Ngày ban hành:
01/01/1970
Ngày hiệu lực:
05/11/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực